Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Lielais Ziemeļu karš 2♦
2. Kurzeme un Vidzeme pēc Ziemeļu kara 2♦
3. Vidzeme 18. gadsimtā 2♦
4. Lielais Ziemeļu karš 1♦
5. Lielais Ziemeļu karš 1♦
6. Kurzeme un Vidzeme pēc Ziemeļu kara 1♦
7. Kurzeme un Vidzeme pēc Ziemeļu kara 1♦
8. Vidzeme 18. gadsimtā 1♦