Teorija

Uzdevumi

1. Lielais Ziemeļu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Kurzeme un Vidzeme pēc Ziemeļu kara

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Vidzeme 18. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Žečpospolitas liktenis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kurzeme un Krievija 17. - 18.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Kurzeme un Krievija 18.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Rīga Krievijas impērijas varā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Apgaismība Latvijas teritorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Hernhūtisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Agrārās reformas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5
12. Notikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Notikumi

Grūtības pakāpe: augsta

2,5

Testi

1. Lielais Ziemeļu karš, tā sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Kurzeme un Krievija 17. - 18.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Žečpospolitas liktenis

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Apgaismība un hernhūtisms

Grūtības pakāpe: vidēja

7
5. Agrārās reformas

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Metodiskie materiāli