Teorija

Uzdevumi

1. Lielais Ziemeļu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Kurzeme un Vidzeme pēc Ziemeļu kara

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Vidzeme 18. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Žečpospolitas liktenis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Kurzeme un Krievija 17. - 18.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Kurzeme un Krievija 18.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Rīga Krievijas impērijas varā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Apgaismība Latvijas teritorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Hernhūtisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Agrārās reformas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
12. Notikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Notikumi

Grūtības pakāpe: augsta

2,5♦

Testi

1. Lielais Ziemeļu karš, tā sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
2. Kurzeme un Krievija 17. - 18.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
3. Žečpospolitas liktenis

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Apgaismība un hernhūtisms

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
5. Agrārās reformas

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli