Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Latvijas teritorija 19.gs. otrā pusē 2p.
2. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā 2p.
3. 1905.g. revolūcijas norise Latvijā 2p.
4. 1905.g. revolūcija Latvijā 4p.
5. 1905.g. revolūcijas sekas Latvijā 2p.
6. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā 1p.
7. 1905.g. revolūcijas norise Latvijā 1p.
8. Revolūcijas laika kongresi 1p.
9. LSDSP preses izdevumi 1p.
10. 1905. g. revolūcijas sekas Latvijā 1p.