Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17♦
1. Latvijas teritorija 19.gs. otrā pusē 2♦
2. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā 2♦
3. 1905.g. revolūcijas norise Latvijā 2♦
4. 1905.g. revolūcija Latvijā 4♦
5. 1905.g. revolūcijas sekas Latvijā 2♦
6. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā 1♦
7. 1905.g. revolūcijas norise Latvijā 1♦
8. Revolūcijas laika kongresi 1♦
9. LSDSP preses izdevumi 1♦
10. 1905.g. revolūcijas sekas Latvijā 1♦