Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1905. gada revolūcija Krievijā 2♦
2. 1905. gada revolūcija Krievijā 2♦
3. 1905. gada revolūcija Krievijā 1♦