Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Revolūcija Krievijas impērijā 1905. - 1907. gada revolūcija Krievijas impērijā.
2. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā Situācija Latvijā 19. gs. beigās. 1905. gada revolūcijas cēloņi Latvijas teritorijā.
3. 1905. g. revolūcijas norise Latvijā 1905. gada revolūcijas norise Latvijas teritorijā (13. janvāra notikumi Rīgā; 1. maija demonstrācijas; nemieri laukos; kongresi; prese; soda ekspedīcijas).
4. 1905.g. revolūcijas sekas 1905. gada revolūcijas sekas Latvijas teritorijā.
5. Sociāli ekonomiskā attīstība Latvijā Sociāli ekonomiskā attīstība Latvijas teritorijā 20 .gs. sākumā (dzelzceļš; rūpniecība; lauksaimniecība; urbanizācija).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1905. gada revolūcija Krievijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā.
2. 1905. gada revolūcija Krievijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā, tās cēloņi un sekas.
3. Latvijas teritorija 19.gs. otrā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārmaiņas Latvijas teritorijā 19. gs. otrā pusē (rusifikācija).
4. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcijas cēloņi Latvijas teritorijā.
5. 1905.g. revolūcijas norise Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcijas norise Latvijas teritorijā.
6. 1905.g. revolūcija Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 1905. gada revolūcija Latvijas teritorijā.
7. 1905.g. revolūcijas sekas Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcijas sekas Latvijas teritorijā.
8. Latvijas ekonomika 20.gs. sākumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sociāli ekonomiskā attīstība Latvijas teritorijā 19.gs. beigās - 20. gs. sākumā.
9. Sociāli ekonomiskais stāvoklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sociālekonomiskais stāvoklis Latvijas teritorijā 19. gs. beigās - 20. gs. sākumā.
10. 1905. gada revolūcija 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā. Revolūcija Latvijas teritorijā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā 00:00:00 vidēja 5p. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā, tās cēloņi, norise un sekas.
2. 1905. gada revolūcija Latvijas teritorijā 00:00:00 vidēja 17p. Situācija Latvijas teritorijā 19. gs. beigās. 1905. gada revolūcijas cēloņi, norise un sekas Latvijas teritorijā.
3. Sociāli ekonomiskā attīstība Latvijas teritorijā 20 .gs. sākumā 00:00:00 vidēja 6p. Sociāli ekonomiskā attīstība Latvijas teritorijā 20 .gs. sākumā (dzelzceļš; rūpniecība; lauksaimniecība; urbanizācija).