Teorija

Uzdevumi

1. 1905. gada revolūcija Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. 1905. gada revolūcija Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Latvijas teritorija 19.gs. otrā pusē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. 1905.g. revolūcijas norise Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. 1905.g. revolūcija Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. 1905.g. revolūcijas sekas Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Latvijas ekonomika 20.gs. sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Sociāli ekonomiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. 1905. gada revolūcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. 1905. gada revolūcija Latvijas teritorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

17♦
3. Sociāli ekonomiskā attīstība Latvijas teritorijā 20 .gs. sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli