Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18♦
1. Jaunlatvieši 2♦
2. "Pēterburgas Avīzes" 2♦
3. Ievērojamākie jaunlatvieši 2♦
4. Ievērojamākie jaunlatvieši 2♦
5. Rīgas Latviešu biedrība 2♦
6. Jaunlatviešu darbība 2♦
7. Jaunlatvieši 1♦
8. Jaunlatvieši 1♦
9. Krišjānis Barons 1♦
10. Ievērojamākie jaunlatvieši 1♦
11. RLB 1♦
12. Jaunlatviešu darbība 1♦