Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nacionālā atmoda Pārmaiņas 19. gadsimtā. Latviešu nacionālā atmoda.
2. Jaunlatvieši Jaunlatvieši. "Pēterburgas Avīzes".
3. Ievērojamākie jaunlatvieši Ievērojamākie jaunlatvieši (K. Valdemārs un K. Barons).
4. Ievērojamākie jaunlatvieši Ievērojamākie jaunlatvieši (A. Kronvalds, F. Brīvzemnieks, J. Alunāns).
5. Rīgas Latviešu biedrība Rīgas Latviešu biedrība.
6. Jaunlatviešu darbība Jaunlatviešu darbība izglītībā, kultūrā, politikā un saimniecībā.
7. Jaunā strāva Jaunā strāva 19. gadsimta beigās.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nacionālā atmoda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārmaiņas 19. gadsimtā. Latviešu nacionālā atmoda.
2. Jaunlatvieši 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jaunlatvieši 19. gadsimta 50. - 80. gados.
3. "Pēterburgas Avīzes" 2. izziņas līmenis vidēja 2p. "Pēterburgas Avīzes" - jaunlatviešu preses izdevums.
4. Ievērojamākie jaunlatvieši 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievērojamākie jaunlatvieši (K. Valdemārs un K. Barons).
5. Ievērojamākie jaunlatvieši 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievērojamākie jaunlatvieši (A. Kronvalds, F. Brīvzemnieks, J. Alunāns).
6. Rīgas Latviešu biedrība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Rīgas Latviešu biedrība.
7. Jaunlatviešu darbība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jaunlatviešu darbība izglītībā, kultūrā, politikā un saimniecībā.
8. Jaunā strāva 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jaunā strāva 19. gadsimta beigās.
9. Notikumi 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Notikumi Latvijas teritorijā atmodas laikā.
10. Notikumi 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Notikumi Latvijas teritorijā atmodas laikā.
11. Vēsturiskas personas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atmodas laika vēsturiskās personas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nacionālā atmoda 00:00:00 vidēja 4p. Pārmaiņas 19. gadsimtā. Latviešu nacionālā atmoda.
2. Jaunlatvieši 00:00:00 vidēja 18p. Jaunlatvieši. "Pēterburgas Avīzes". Rīgas Latviešu biedrība.
3. Jaunā strāva 00:00:00 vidēja 3p. Jaunā strāva 19. gadsimta beigās.