Teorija

Uzdevumi

1. Nacionālā atmoda

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Jaunlatvieši

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. "Pēterburgas Avīzes"

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Ievērojamākie jaunlatvieši

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Ievērojamākie jaunlatvieši

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Rīgas Latviešu biedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Jaunlatviešu darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Jaunā strāva

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
10. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
11. Vēsturiskas personas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Nacionālā atmoda

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Jaunlatvieši

Grūtības pakāpe: vidēja

18♦
3. Jaunā strāva

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli