Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Livonijas zemeskungi un landtāgs 2♦
2. Iedzīvotāju kārtas 2♦
3. Iedzīvotāju kārtas 1♦
4. Livonijas zemeskungi un landtāgs 1♦
5. Livonijas zemeskungi un landtāgs 1♦