Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Livonija 2♦
2. Livonijas ordenis 2♦
3. Bīskapu valstis 2♦
4. Cīņa par kundzību Livonijā 2♦
5. Livonijas pārvalde 1♦
6. Livonija 1♦
7. Livonijas pārvalde 1♦
8. Livonijas ordenis 1♦
9. Bīskapu valstis 1♦
10. Cīņa par kundzību Livonijā 1♦
11. Cīņa par kundzību Livonijā 1♦