Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Livonija 2p.
2. Livonijas ordenis 2p.
3. Bīskapu valstis 2p.
4. Cīņa par kundzību Livonijā 2p.
5. Livonijas pārvalde 1p.
6. Livonija 1p.
7. Livonijas pārvalde 1p.
8. Livonijas ordenis 1p.
9. Bīskapu valstis 1p.
10. Cīņa par kundzību Livonijā 1p.
11. Cīņa par kundzību Livonijā 1p.