Teorija

Livonijas pilsētas
Svarīgi!
Viduslaikos Livonijā bija apmēram 20 pilsētu. Lielākā no tām ar saviem 10. – 12. tūkst. iedzīvotāju bija Rīga. Rēvelē (tag. Tallina) dzīvoja 7. līdz 8.tūkst., bet Tērbatā (tag. Tartu) – 5 – 6 tūkst. iedzīvotāju, pārējās bija mazpilsētas.
Visās Livonijas pilsētās iedzīvotāju virsslāni veidoja ieceļotāji no vācu zemēm. Viņu vidū ar savu bagātību un ietekmi izcēlās tāljūras tirgotāji, kuri piedalījās dzīvajā tirdzniecībā ar Rietumeiropas un Krievzemes pilsētām.
Rīga, kas atradās izdevīgā vietā Daugavas grīvā pie Rīgas līča, bija pati nozīmīgākā Hanzas savienības pilsēta Livonijā.
Hanzas savienība bija viduslaiku vācu tirgotāju organizācija, kas pakāpeniski pārvērtās par starptautisku Baltijas jūras un Ziemeļjūras baseina zemju pilsētu politisku savienību ar aptuveni 300 pilsētām, kuras mērķis bija nodrošināt savstarpējo interešu aizsardzību un veicināt pārjūras tirdzniecību Ziemeļeiropā.
Sāls, siļķes, garšvielas, vadmala un citas Rietumeiropas preces ar Hanzas buru kuģiem jeb kogēm tika nogādātas Rīgā, kur tās izkrāva un vēlāk pa Daugavu veda un Polocku un Vitebsku, kā arī pa zemesceļiem – uz Pleskavu un Novgorodu. Savukārt kažokādas, vasks, darva un citas Krievzemes preces cauri Rīgai tika tālāk transportētas uz rietumiem un pārdotas Hanzas tirgotājiem. Rīgas tirgotāji tādā veidā guva peļņu par starpniecību.
Livonijā bija attīstīta arī iekšējā tirdzniecība, kas deva iespēju mazajām pilsētām iekļauties kopējā Hanzas tirdzniecības sistēmā. Tranzītpreces pa sauszemi pārvadāja ormaņi, kas galvenokārt bija latvieši. Zemnieki savus produktus uz Rīgu veda paši un mainīja pret sev nepieciešamām precēm. Preču pārvadāšanai gar jūras piekrasti izmantoja laivas un nelielus kuģīšus, bet pa upēm – plostus un strūgas. Svarīgākās mazās ostas bija Pērnava un Ventspils.
DSC_9423.JPGKoge. Mūsdienu rekonstrukcija
Attālumi starp Hanzas pilsētām bija lieli, tādēļ ceļā nācās pavadīt ilgu laiku, piemēram, tolaik no Rīgas sūtītās preces Brigē nonāca apmēram pēc diviem mēnešiem, uz citām pilsētām tās varēja ceļot arī gadu. Ne vienmēr preces varēja uzreiz pārdot, un tās nogulēja noliktavās, tirgotājiem trūka skaidras naudas un bija jāpērk uz kredīta, tā nokļūstot parādos. Turklāt preces nereti ceļā pazuda un galapunktā nemaz nepienāca, jo tirdzniecības ceļi bieži gāja cauri teritorijām, kur norisinājās karadarbība, tāpat kuģi avarēja vai tos aplaupīja pirāti. Lai risks būtu mazāks, tirgotāji reti kad izšķīrās par visu preču sūtīšanu ar vienu kuģi, bet gan izvietoja tās uz vairākiem kuģiem, līdzi sūtīja cilvēkus, kuri preci uzraudzīja.
DSC_9422.JPGViduslaiku tirgotāju māja Rēvelē
Livonijas pilsētu tirdzniecībā liela loma bija tirdzniecībai ar Hanzas nozīmīgāko pilsētu Lībeku, bet tālākās darbības vietas rietumos bija Brige un Londona.
Rīgas, Rēveles un Tērbatas pārstāvji regulāri piedalījās Hanzas sanāksmēs, kas tika sasauktas Lībekā vai kādā citā pilsētā. Tajās Livonijas pilsētu delegāti kā līdzvērtīgi partneri kopā ar nozīmīgāko Hanzas pilsētu pārstāvjiem no Ziemeļvācijas, Prūsijas, Zviedrijas pārrunāja un saskaņoja kopīgos savienībai svarīgos jautājumus:
1) privilēģiju iegūšanu un aizstāvēšanu,
2) tirdzniecības līgumu slēgšanu,
3) kuģošanas un tirgošanās kārtību,
4) muitas un nodevu iekasēšanu.
 
Turklāt Livonijas lielāko pilsētu Rīgas, Rēveles un Tērbatas pārstāvji regulāri apsprieda Hanzas tirdzniecības jautājums arī līdzīgās sanāksmēs turpat Livonijā – visbiežāk Valmierā vai Cēsīs. Reizēm uz šīm sanāksmēm tika aicināti arī Livonijas mazpilsētu – Pērnavas, Cēsu, Valmieras, Vīlandes, Kokneses, Limbažu,
Straupes, Kuldīgas un Ventspils – pārstāvji. Tādējādi arī Livonijas mazpilsētas iesaistījās savienības jautājumu lemšanās un piedalījās Hanzas kopīgo pasākumu finansēšanā. Līdz ar to ne tikai Rīga, Rēvele un Tallina, bet arī minētās mazpilsētas var uzskatīt par Hanzas loceklēm.
15.gs. otrajā pusē sākās Hanzas noriets, kas izraisīja arī Livonijas pilsētu aktivitātes mazināšanos Hanzā.
Atsauce:
S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube „Vēsture pamatskolai. Viduslaiki”, Zvaigzne ABC, 2010., 111.lpp.
http://lv.wikipedia.org/wiki/Hanzas_savien%C4%ABba
S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube „Vēsture pamatskolai. Viduslaiki”, Zvaigzne ABC, 2010.