Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. Vidzeme nonāk Zviedrijas sastāvā 2p.
2. „Zviedru laiki” Vidzemē 2p.
3. Pārvalde un tiesu sistēma 2p.
4. Reliģija un izglītība 2p.
5. Saimniecība 2p.
6. "Labie" zviedru laiki 2p.
7. Vidzeme nonāk Zviedrijas sastāvā 1p.
8. Vidzeme nonāk Zviedrijas sastāvā 1p.
9. „Zviedru laiki” Vidzemē 1p.
10. „Zviedru laiki” Vidzemē 1p.
11. Pārvalde un tiesu sistēma 1p.
12. Pārvalde un tiesu sistēma 1p.
13. Reliģija 1p.
14. Izglītība 1p.
15. Saimniecība 1p.
16. Saimniecība 1p.
17. Muižu redukcija 1p.
18. "Labie" zviedru laiki Vidzemē 1p.