Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Lībiešu un sēļu pakļaušana 2p.
2. Latgaļu pakļaušana 2p.
3. Kuršu, zemgaļu pakļaušana 2p.
4. Lībiešu un sēļu pakļaušana 1p.
5. Lībiešu un sēļu pakļaušana 1p.
6. Latgaļu pakļaušana 1p.
7. Kuršu, zemgaļu cīņas 1p.
8. Kuršu, zemgaļu cīņas 1p.