Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Lībiešu un sēļu pakļaušana 2♦
2. Latgaļu pakļaušana 2♦
3. Kuršu, zemgaļu pakļaušana 2♦
4. Lībiešu un sēļu pakļaušana 1♦
5. Lībiešu un sēļu pakļaušana 1♦
6. Latgaļu pakļaušana 1♦
7. Kuršu, zemgaļu cīņas 1♦
8. Kuršu, zemgaļu cīņas 1♦