Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krusta kari Krusta kari Eiropā un Baltijā, to cēloņi.
2. Baltijas jūras piekrastes zemes Kristietības izplatīšanās Baltijas jūras piekrastes zemēs12. - 13. gs.
3. Rīgas dibināšana Rīgas dibināšana 1201. gadā.
4. Rīga 13. gadsimtā Rīga 13. gadsimtā.
5. Viduslaiku hronikas Viduslaiku hronikas (Indriķa hronika un Atskaņu hronika).
6. Lībiešu, sēļu pakļaušana Lībiešu un sēļu pakļaušana.
7. Latgaļu pakļaušana Latgaļu pakļaušana 13. gadsimtā.
8. Kuršu, zemgaļu pakļaušana Kuršu un zemgaļu cīņas ar krustnešiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krusta kari 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Krusta kari Eiropā un Baltijā, to cēloņi.
2. Baltijas jūras piekrastes zemes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kristietības izplatīšanās Baltijas jūras piekrastes zemēs12. - 13. gs.
3. Rīgas dibināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Rīgas dibināšana 1201. gadā.
4. Rīga 13. gadsimtā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Rīga 13. gadsimtā.
5. Viduslaiku hronikas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Viduslaiku hronikas (Indriķa hronika un Atskaņu hronika).
6. Lībiešu un sēļu pakļaušana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lībiešu un sēļu pakļaušana.
7. Latgaļu pakļaušana 2. izziņas līmenis augsta 2p. Latgaļu pakļaušana 13. gadsimtā.
8. Kuršu, zemgaļu pakļaušana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kuršu un zemgaļu cīņas ar krustnešiem.
9. Krusta kari 2. izziņas līmenis augsta 4p. Notikumi Latvijas teritorijā krusta karu laikā.
10. Krusta kari 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Notikumi Latvijas teritorijā krusta karu laikā.
11. Latvijas teritorija krusta karos 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Latvija teritorija krusta karu laikā.
12. Latvijas teritorija krusta karos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latvija teritorija krusta karu laikā.
13. Latvijas teritorija krusta karos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latvija teritorija krusta karu laikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krusta kari 00:00:00 vidēja 8p. Krusta kari Eiropā un Baltijas jūras piekrastes zemēs12. - 13. gs.
2. Rīga 13. gadsimtā 00:00:00 vidēja 7p. Rīga, tās dibināšana 13. gadsimtā.
3. Viduslaiku hronikas 00:00:00 vidēja 4p. Viduslaiku hronikas (Indriķa hronika un Atskaņu hronika).
4. Lībiešu, sēļu, latgaļu, kuršu un zemgaļu pakļaušana 00:00:00 vidēja 11p. Lībiešu, sēļu, latgaļu, kuršu un zemgaļu pakļaušana 13. gadsimtā.