Teorija

Uzdevumi

1. Krusta kari

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Baltijas jūras piekrastes zemes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Rīgas dibināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Rīga 13. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Viduslaiku hronikas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Lībiešu un sēļu pakļaušana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Latgaļu pakļaušana

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Kuršu, zemgaļu pakļaušana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Krusta kari

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Krusta kari

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Latvijas teritorija krusta karos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Latvijas teritorija krusta karos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Latvijas teritorija krusta karos

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Krusta kari

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Rīga 13. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Viduslaiku hronikas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Lībiešu, sēļu, latgaļu, kuršu un zemgaļu pakļaušana

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Metodiskie materiāli