Teorija

Uzdevumi

1. Krusta kari

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Baltijas jūras piekrastes zemes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Rīgas dibināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Rīga 13. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Viduslaiku hronikas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Lībiešu un sēļu pakļaušana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Latgaļu pakļaušana

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
8. Kuršu, zemgaļu pakļaušana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Krusta kari

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
10. Krusta kari

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Latvijas teritorija krusta karos

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. Latvijas teritorija krusta karos

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Latvijas teritorija krusta karos

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Krusta kari

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Rīga 13. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
3. Viduslaiku hronikas

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Lībiešu, sēļu, latgaļu, kuršu un zemgaļu pakļaušana

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦

Metodiskie materiāli