Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Nosaki vēstures avota veidu 1♦
2. Izvēlies vēstures avotus 1♦
3. Raksturo vēstures avotu 2♦
4. Sagrupē vēstures avotus 3♦
5. Nosaki, kurš ir atbilstošais vēstures avots 1♦
6. Konstatē vēstures zinātnes nozari 1♦
7. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures pētīšanu 6♦