Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm 1♦
2. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm 6♦
3. Nosaki muzeja krājumus 1♦
4. Izvēlies pareizo aprakstu 1♦
5. Pazīsti ievērojamu muzeju 2♦
6. Apgūsti jēdzienu formulējumus 2♦