Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21♦
1. Nosaki, kurš ir vēstures avots 1♦
2. Konstatē vēstures zinātnes nozari 1♦
3. Konstatē vēstures zinātnes nozari 1♦
4. Grupē vēstures zinātnes nozares ar to raksturojumiem 3♦
5. Analizē un salīdzini vēstures avotus 2♦
6. Nosaki arheologa pētāmo objektu 1♦
7. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm 6♦
8. Pazīsti ievērojamu muzeju 2♦
9. Apgūsti jēdzienu formulējumus 2♦
10. Vērtē izteikumus par mutvārdu liecību nozīmi 1♦
11. Izvēlies atbilstošo vēstures noslēpumu 1♦