Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16♦
1. Sakārto pareizā secībā pētījuma posmus 4♦
2. Pēti vēstures avotu un atbildi jautājumus 2♦
3. Analizē un salīdzini vēstures avotus 2♦
4. Atbildi jautājumu par iespējamiem pētījumiem 1♦
5. Nosaki arheoloģiskā pieminekļa veidu 3♦
6. Atbildi jautājumu par iespējamiem atradumiem 1♦
7. Pēti vēstures avotu un atbildi jautājumus 2♦
8. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures nozari 1♦