Teorija

Uzdevumi

1. Nosaki vēstures avota veidu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Raksturo vēstures avotu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Sagrupē vēstures avotus

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Nosaki, kurš ir vēstures avots

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
5. Nosaki, kurš ir atbilstošais vēstures avots

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
6. Konstatē vēstures zinātnes nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Konstatē vēstures zinātnes nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures pētīšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
9. Pēti vēstures avotu un atbildi jautājumus

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
10. Grupē vēstures zinātnes nozares ar to raksturojumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Raksturo vēstures avotu, nosaki vēstures nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Raksturo vēstures avotu, nosaki vēstures nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Analizē un salīdzini vēstures avotus

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
14. Atbildi jautājumu par iespējamiem pētījumiem

Grūtības pakāpe: zema

1♦
15. Nosaki arheoloģiskā pieminekļa veidu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Nosaki arheologa pētāmo objektu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Atbildi jautājumu par iespējamiem atradumiem

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
18. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
19. Nosaki muzeja krājumus

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Izvēlies pareizo aprakstu

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
21. Pazīsti ievērojamu muzeju

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
22. Apgūsti jēdzienu formulējumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
23. Izvēlies pareizo atbildi par saturu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
24. Vērtē izteikumus par mutvārdu liecību nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
25. Iepazīsti Latvijas akmeņu noslēpumus

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
26. Izvēlies atbilstošo vēstures noslēpumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Vēstures avoti, kas un kā pēta vēsturi.

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
2. Vēstures liecību krātuves

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
3. Darbs ar vēstures avotiem

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦
4. Vēsture un atmiņas; jēdzienu izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
5. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

21♦

Metodiskie materiāli