Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21♦
1. Latvijas valsts dibināšana 2♦
2. Latvijas valsts dibināšana 2♦
3. Valsts pārvalde 2♦
4. Valsts pārvalde 2♦
5. Latvijas Valsts prezidenti 1♦
6. Latvijas Valsts prezidenti 1♦
7. Valsts simboli 2♦
8. Valsts simboli 2♦
9. Rīga 2♦
10. Latvijas valsts atjaunošana 2♦
11. Latvijas valsts atjaunošana 2♦
12. Rīga 1♦