Teorija

1.jpg
Latvija
 
Latvija (oficiāli Latvijas Republika) ir valsts Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā.
Tā ir viena no trim Baltijas valstīm un ir Eiropas Savienības dalībvalsts.
Baltijas valstis ir Eiropas Savienības valstis Baltijas jūras austrumu piekrastē, pie kurām pieder Latvija, Lietuva un Igaunija.
Latvija robežojas:
  1. ziemeļos ar Igauniju,
  2. austrumos ar Krieviju,
  3. dienvidaustrumos ar Baltkrieviju,
  4. dienvidos ar Lietuvu.
  
Latviju apskalo:
  1. rietumos - Baltijas jūra,
  2. ziemeļos - Rīgas jūras līcis.
 
Latvijas platība ir 64 589 km².
 
Latvijā 2011. gada sākumā dzīvoja 2 236 910 iedzīvotāji. Trīs piektdaļas no iedzīvotājiem ir latvieši, bet no atlikušajiem iedzīvotājiem lielākā daļa ir krievi.
 
Valsts oficiālā valoda ir latviešu valoda. Dominējošā reliģija ir kristietība (galvenokārt luterisms, katoļticība un pareizticība).
 
Latvija ir unitāra (vienota) daudzpartiju republika. Valsts galva ir prezidents.
 
Kā radies vārds „Latvija” un kad šo apzīmējumu sāka lietot attiecībā uz mūsu zemi? Par to izteikti vairāki pieņēmumi, bet pilnīgi drošu ziņu nav.
 
Iespējams, ka pirmie savu kaimiņu teritoriju tā sāka saukt lietuvieši, jo senos laikos gar mūsdienu Latvijas un Lietuvas robežu tecējusi neliela upīte Latva jeb Latava. Saskaņā ar citu pieņēmumu Latvijas nosaukumam līdzīgs vārds pirmo reizi minēts jau 13. gadsimta Indriķa hronikā, kurā latgaļu apdzīvotie novadi viduslaiku latīņu valodā saukti par „Lettia” vai „Letthia”.
Svarīgi!
Tomēr tikai 19. gadsimta otrajā pusē latviešu apdzīvoto teritoriju sāka saukt par Latviju.
Vēl 1857. gadā Juris Alunāns (viens no jaunlatviešu kustības dalībniekiem) ieteica izmantot vārdu „Latva” vai „Lātava”, bet jau pēc dažiem gadiem latviešu presē parādījies arī nosaukums „Latvija”. Latviešu literatūrā to pirmais ieviesa dzejnieks Auseklis.
 
2.jpg
Rīga - Latvijas galvaspilsēta
 
Svarīgi!
1873. gadā I Vispārējos latviešu dziesmu svētkos skanēja Baumaņu Kārļa komponētā dziesma „Dievs, svētī Latviju!”.
Tādējādi vēlākā Latvijas valsts himna skanēja agrāk, nekā bija radusies pat ideja, ka Latvija varētu izrauties no Krievijas impērijas, kuras sastāvā tā atradās kopš 18. gadsimta.
 
Pirmā pasaules kara rezultātā (1914-1918) sabruka Krievijas un Vācijas impērijas un Eiropā tika dibinātas deviņas jaunas valstis. Arī jaunā Latvijas Republika dzima 1918. gadā. Neatkarības gados attīstījās lauksaimniecība, rūpniecība, kultūras dzīve. Iedzīvotājos nostiprinājās lepnums par savu valsti.
 
Sākoties Otrajam pasaules karam (1939-1945), Latvijai neizdevās saglabāt savu neatkarību. To 1940. gadā okupēja Padomju Savienība. 50 gadus Latvijas iedzīvotāji nevarēja brīvi lemt savu likteni.
 
20. gadsimta 90. gadu sākumā Padomju Savienība sabruka un Latvija atguva neatkarību.

Atsauce:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:EU-Latvia.svg
http://main.turismslatvija.lv/texts/Image/Riga/Riga.jpg
S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube „Latvijas vēsture pamatskolai”, Zvaigzne ABC, 2011., 38. - 39.lpp.