Teorija

Uzdevumi

1. Latvija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Latvijas novadi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Latvijas novadi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Iedzīvotāji

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
5. Iedzīvotāji

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Latvijas valsts dibināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Latvijas valsts dibināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Valsts pārvalde

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
9. Valsts pārvalde

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Latvijas Valsts prezidenti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Latvijas Valsts prezidenti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Valsts simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Valsts simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Rīga

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Valsts svētku un atceres dienas

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
16. Lāčplēša diena

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Latvijas valsts atjaunošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Latvijas valsts atjaunošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
20. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
21. Notikumi

Grūtības pakāpe: augsta

2,5♦

Testi

1. Latvija

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
2. Latvijas valsts izveidošana un atjaunošana

Grūtības pakāpe: vidēja

21♦
3. Valsts svētki un atceres dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli