Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Reliģija 2♦
2. Kultūra 2♦
3. Kalendārās ieražas un gadskārtas 2♦
4. Garīgā kultūra 1♦
5. Kultūra 1♦
6. Kalendārās ieražas un gadskārtas 1♦
7. Kalendārās ieražas un gadskārtas 1♦