Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Kurši un zemgaļi 10. – 12. gadsimtā 2♦
2. Lībieši, latgaļi un sēļi 10.-12.gs. 2♦
3. Kurši un zemgaļi 1♦
4. Senie latgaļi 1♦