Teorija

Latvija ģeogrāfiski atrodas Eiropā. Arī mūsu ekonomika, kultūra un sadzīve vēsturiski ir bijusi saistīta ar Eiropas valstu tradīcijām. Šos tradicionālos sakarus ar Eiropas valstīm pārtrauca padomju okupācija.
 
Atjaunojoties neatkarīgai Latvijas Republikai 90. gados, populāra bija doma par „atgriešanos Eiropā” un par galveno mērķi kļuva iesaistīšanās Eiropas Savienībā. 
Eiropas Savienība (ES) ir 27 Eiropas valstu ekonomiska un politiska apvienība, kura darbojas uz valstu starpā noslēgtu līgumu pamata.
Par Eiropas Savienības veidošanās sākumu pieņemts uzskatīt 1957. gadā noslēgto Romas līgumu, bet formāli Eiropas Savienība tika nodibināta 1993. gadā, stājoties spēkā Māstrihtas līgumam.
 
Eiropas Savienībā (ES) Latvija tika uzņemta 2004. gadā.
 
Eiropas Savienības simboli ir karogs un himna.
 
aaasc.jpg
ES karogs
 
Eiropas Savienībai nav galvaspilsētas. Tās galvenās iestādes atrodas Beļģijas galvaspilsētā Briselē, Luksemburgā un Francijas pilsētā Strasbūrā. Visās šajās pilsētās darbojas arī Latvijas pārstāvji – diplomāti, politiķi, tiesneši, viņi strādā arī par ES tulkiem un ierēdņiem. Mūsu valsts pārstāvji ne tikai pārstāv Latvijas intereses, bet arī iesaistās Eiropai nozīmīgu jautājumu risināšanā un lēmumu pieņemšanā.
 
Es mērķis ir veicināt sadarbību un savstarpēju palīdzību starp Eiropas valstīm, vairot iedzīvotāju labklājību. Eiropas Savienības darbība balstās uz dažādiem līgumiem.
 
Eiropas Savienība 2011. g.
DSC_4917.JPG
 
1 - Īrija
2 - Lielbritānija
3 - Dānija
4 - Zviedrija
5 - Somija
6 - Igaunija
7 - Latvija
8 - Lietuva
9 - Nīderlande
10 - Vācija
11 - Polija
12 - Beļģija
13 - Luksemburga
14 - Čehija
15 - Slovākija
16 - Portugāle
17 - Spānija
18 - Francija
19 - Itālija
20 - Austrija
21 - Slovēnija
22 - Ungārija
23 - Rumānija
24 - Bulgārija
25 - Grieķija
26 - Malta
27 - Kipra
 
 
Eiropas likumus un Eiropas Savienības politiku izstrādā un pieņem trīs iestādes:
  1. Eiropas Savienības Padome,
  2. Eiropas Komisija,
  3. Eiropas Parlaments, kuru ievēl visu dalībvalstu pilsoņi (Latviju tajā pārstāv astoņi deputāti).
 
ES iestādēs visbiežāk lieto angļu un franču valodas. Tās jāprot arī Latvijas pārstāvjiem. ES iestājas par cilvēku un tautu vienotību, bet vienlaikus tiek saglabāta Savienības tautu daudzveidība. Visi svarīgākie dokumenti tiek tulkoti dalībvalstu valodās. Arī latviešu valoda ir kļuvusi par vienu no oficiālajām Eiropas Savienības valodām.
 
SAassss.jpg
Mini Eiropa Briselē
 
Mūsdienās ES valstis saskaņo un pieņem lēmumus visai savienībai svarīgos jautājumos, kas skar dzelzceļu un šoseju būvi, tirdzniecības kārtību, lauku attīstību, jaunu darbavietu radīšanu, vides aizsardzību. Vienlaikus katra valsts pēc saviem ieskatiem nosaka izglītības un kultūras politiku un pati izlemj, cik lieli līdzekļi tiek piešķirti tai vai citai nozarei.
 
Ko Latvija ir ieguvusi, iestājoties ES?
  1. Latvijas valsts ir guvusi iespēju saņemt ekonomisku un finansiālu palīdzību, lai mazinātu bezdarbu, labāk attīstītu lauksaimniecību, saņemtu finansiālu atbalstu izglītības un zinātnes attīstībai.
  2. ES dalībvalstīs ir atcelta robežkontrole, tādēļ Latvijas Republikas pilsoņi var brīvi pārvietoties visā ES teritorijā, uzturēties, mācīties, strādāt un dzīvot jebkurā no tās dalībvalstīm.
  3. Iestāšanās ES ir skārusi arī Latvijas skolas, jo ir iespēja iesaistīties izglītības programmā Comenius.
  4. Latvija ir ieguvusi lielāku iekšējo un ārējo drošību. Noziedzības apkarošanai sadarbojas ES dalībvalstu policijas. Tā kā ES nav savas armijas, mūsu ārējo drošību palīdz garantēt NATO. 
Comenius – 1995. gadā aizsākusies izglītības programma, kas nosaukta čehu pedagoga Jana Amosa Komenska vārdā. Tajā var iesaistīties skolēni un pedagogi no pirmskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām, profesionālajām un tehniskajām vidusskolām, kā arī topošie skolotāji.
Savukārt programma Erasmus paver iespēju Latvijas augstskolu studentiem noteiktu laiku studēt un apgūt praksi ES valstīs. Arī Latvijā šo un citu programmu ietvaros ik gadu ierodas arvien vairāk ES valstu jaunieši.
NATO – Ziemeļatlantijas līguma organizācija, ko 1949. gadā izveidoja 10 Eiropas valstis, ASV UN Kanāda, Latvija tajā tika uzņemta 2004. gadā. Pašreiz NATO ir 28 dalībvalstis.
 
ES himna ir „Oda priekam” – Ludviga van Bēthovena 9. simfonijas fragments (http://www.youtube.com/watch?v=Wod-MudLNPA)
 
Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans 1950. gada 9. maijā savā runā ierosināja Eiropas valstīm ciešāk sadarboties. 1986. gadā tika atzīmēta Robēra Šūmana 100. dzimšanas diena. Lai godinātu viņa devumu Eiropas apvienošanā, tika nolemts 9. maiju pasludināt par Eiropas dienu.
 
Atsauce:
http://www.bauskasdzive.lv/resources/news/300x200/20110211190836-ES_karogs.jpg
http://www.visitbelgium.com/images/esp_panorama3.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Wod-MudLNPA
S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube „Latvijas vēsture pamatskolai”, Zvaigzne ABC, 2011.,60. - 61.lpp.