Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ievads vēstures zinātnē Apgūstamās zināšanas un prasmes.
2. Kas ir vēsture Kāpēc ir svarīgi zināt vēsturi, kā strādā vēsturnieki.
3. Agrāk un tagad. Laika skaitīšana. Laika skaitīšanas vēsture, kalendāra izveidošana, laika vienības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas svētku un atceres dienas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Priekšzināšanu par valsts svētku un atceres dienām pārbaude.
2. Raksturo personības nozīmi Latvijas vēsturē 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Priekšzināšanu par Latvijas vēstures personībām pārbaude.
3. Atbildi jautājumu par Latvijas valsti 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Priekšzināšanu par dažādiem Latvijas vēstures jautājumiem pārbaude.
4. Nosaki nozīmīgus Latvijas pieminekļus 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Priekšzināšanu Latvijas vēsturē pārbaude - kultūrvēsturiskie objekti un novadi.
5. Nosaki nozīmīgas Latvijas būves 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Priekšzināšanu Latvijas vēsturē pārbaude - kultūrvēsturiskie objekti un novadi.
6. Raksturo vēstures notikumus 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Priekšzināšanu vēsturē pārbaude.
7. Izvēlies pareizo atbildi par vēsturi 1. izziņas līmenis zema 2♦ Iegūto zināšanu pārbaude - vēstures zinātne, vēsturnieki.
8. Atbildi jautājumu par vēsturi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sekmē izpratni par vēstures nozīmi.
9. Analizē spriedumus par vēsturi 3. izziņas līmenis augsta 1♦ Sekmē prasmi lasīt un analizēt domātāju tekstus.
10. Nosaki pareizo atbildi par laika skaitīšanu 1. izziņas līmenis zema 1♦ Zināšanu pārbaude, nostiprināšana.
11. Izvēlies pareizo atbildi - laika skaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Mūsdienu laika skaitīšanas sistēmas ieviešana.
12. Izvērtē apgalvojumus par vēstures zinātni 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Iegūto zināšanu nostiprināšana.
13. Nosaki pareizo gadsimtu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Sekmē izpratni par laika noteikšanu, jēdzienu lietojumu.
14. Atbildi jautājumu par laika noteikšanu 3. izziņas līmenis augsta 1♦ Zināšanu, izpratnes papildināšana, nostiprināšana.
15. Atbildi jautājumu par laika noteikšanu 3. izziņas līmenis augsta 1♦ Zināšanu, izpratnes papildināšana, nostiprināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Priekšzināšanu Latvijas vēsturē pārbaude 00:00:00 vidēja 10♦ Valsts svētku un atceres dienas, nozīmīgas personības, notikumi, objekti.
2. Vēstures zinātne un vēsturnieki 00:00:00 vidēja 8♦ Vēstures zinātnes rašanās, uzdevumi, vēsturnieku darbs.
3. Laiks, laika skaitīšana, noteikšana 00:00:00 vidēja 13♦ Laika skaitīšanas vēsture, laika vienības, laika noteikšana, aprēķināšana.
4. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 16♦ Priekšzināšanu pārbaude par Latvijas vēsturi, iegūto zināšanu pārbaude par vēstures zinātni, laika skaitīšanas sistēmu.