Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Bronzas laikmets Bronzas laikmets Latvijā (1500.- 500. g.p.m.ē.).
2. Saimniecība, sadzīve un reliģija Saimniecība, sadzīve un reliģija bronzas laikmetā.
3. Ko cilvēki prata senatnē? Akmens un bronzas laikmeta darbarīki.
4. Dzelzs laikmeta sākums Dzelzs laikmeta sākums Latvijas teritorijā.
5. Saimniecība un sabiedrība Saimniecība un sabiedrība dzelzs laikmetā.
6. Pilskalni Pilskalni, lauku apmetnes un ezerpilis 5. - 10.gs. Latvijas teritorijā.
7. Balti antīkajā pasaulē Ko par Latvijas teritoriju un tās iedzīvotājiem zināja antīkajā pasaulē?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bronzas laikmets Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Bronzas laikmets Latvijā (1500.- 500. g.p.m.ē.).
2. Bronzas laikmets Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Bronzas laikmets Latvijā (1500.- 500. g.p.m.ē.).
3. Saimniecība, sadzīve un reliģija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saimniecība, sadzīve un reliģija bronzas laikmetā.
4. Saimniecība, sadzīve un reliģija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saimniecība, sadzīve un reliģija bronzas laikmetā.
5. Dzelzs laikmeta sākums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dzelzs laikmeta sākums Latvijas teritorijā.
6. Saimniecība un sabiedrība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saimniecība un sabiedrība dzelzs laikmetā.
7. Saimniecība un sabiedrība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saimniecība un sabiedrība dzelzs laikmetā.
8. Pilskalni 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pilskalni, lauku apmetnes un ezerpilis 5. - 10.gs. Latvijas teritorijā.
9. Balti antīkajā pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ko par Latvijas teritoriju un tās iedzīvotājiem zināja antīkajā pasaulē?
10. Balti antīkajā pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ko par Latvijas teritoriju un tās iedzīvotājiem zināja antīkajā pasaulē?
11. Notikumi 1. izziņas līmenis zema 3♦ Bronzas un dzelzs laikmets Latvijas teritorijā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bronzas un dzelzs laikmets Latvijas teritorijā 00:00:00 vidēja 20♦ Bronzas laikmets (1500. p.m.ē - 500. p.m.ē.) un dzelzs laikmets (500. p.m.ē. - 12. gs. beigas) Latvijas teritorijā.