Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Integrētā programma sešgadīgiem bērniem 2013./2014.m.g. VISC izveidotās integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem valodas jomā iegūstamās zināšanas un prasmes.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vecākiem Informācija vecākiem
2. Fonemātiskā dzirde Fonemātiskā dzirde. Jēdziens. Problēmas. Attīstīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patskaņu saklausīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skaņu diferencēšana. Īso un garo patskaņu saklausīšana vārdā dažādās pozīcijās.
2. Vārda sākumskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vārda sākumskaņas noteikšana un atbilstošā burta uzrakstīšana.
3. Skaņu saklausīšana noteiktā pozīcijā 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Skaņa. Burts
4. Kopīgais un atšķirīgais 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jēdzieni
5. Vārda sākuma skaņa/burts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaņa. Burts
6. Divskaņi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaņa. Burts
7. Burti un skaņas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaņa. Burts
8. Mīklas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Latviešu tautas mīklas (ar atminējumu attēliem)
9. Salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārdu pārākās pakāpes veidošana
10. Dzīvnieku mazuļu nosaukumu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārddarināšana
11. Vārda forma teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prievārdu ar ģenitīvu lietojums teikumā
12. Salikteņu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārddarināšana
13. Darbības vārdu formu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda pavēles izteiksme
14. Atbilstošā vārda izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sakārtojuma saikļu lietojums
15. Teikumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdu secība teikumā
16. Vārda skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda, vietniekvārda skaitlis
17. Vārda dzimtes un skaitļa saskaņojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda dzimtes un skaitļa saskaņojums
18. Teksta uztvere 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Klausīšanas prasmes pārbaude

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņa. Burts 00:00:00 vidēja 12p. Skaņas, burta noteikšana.
2. Vārddarināšana 00:00:00 vidēja 3p. Vārddarināšanas tests