Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Valodas funkcijas 1♦
2. Indoeiropiešu valodu saime 1♦
3. Literārā valoda un dialekts 1♦
4. Latviešu valodas dialekti 2♦