5.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Jaunlatviešu darbība
Jaunlatviešu kustībā piedalījās daudz nacionāli noskaņotu, izglītotu latviešu. Aktīva darbošanās notika publicistikā – ar vēlmi izglītot tautu, iepazīstināt ar jaunākajiem zinātnes atklājumiem dažādās jomās laikrakstos, īpaši “Pēterburgas Avīzēs”, tika publicēti daudz dažādas tematikas raksti.

Vārds, uzvārds
Dzīves gadi
Studijas
Darbošanās jomas
Svarīgākie darbi
Svarīgākais veikums
Krišjānis Valdemārs1825-1891Tērbatas universitātes Tautsaimniecības fakultāte Jūrniecība

Valodniecība
Pirmā krievu – latviešu – vācu vārdnīca (1872) Pirmās latviešu un igauņu jūrskolas dibināšana Ainažos.

Svarīgi!
Pateicoties K. Valdemāra uzņēmībai un neatlaidībai, Igaunijā un Latvijā tika dibinātas vairāk nekā desmit jūrskolas.
Juris Alunāns1832-1864Tērbatas universitāte Filoloģijas fakultāte ValodniecībaLiteratūra
“Dziesmiņas” (1856)


Raksti par valodniecību
Radikālākais no jaunlatviešiem, pirmais latviešu valodnieks, latviešu nacionālās dzejas aizsācējs.

Svarīgi!
Alunāns ieviesa tagad lietojamos mēnešu nosaukumus, kā arī daudz citu mūsdienās tik pierastu vārdu, piemēram, viņa darināti ir vārdi: ārzemes, atkārtot, burts, ceļot, cilvēcība, rakstnieks.
Krišjānis Barons1835-1923Tērbatas universitātes Matemātikas fakultāte Literatūra

Žurnālistika

Dabaszinātnes

Folklora
“Mūsu tēvzemes aprakstīšana” (1860) – pirmā latviešu tautības autora ģeogrāfijas grāmata


“Latvju dainas” (1894-1915)
K. Barons rakstījis daudz populārzinātnisku rakstu par folkloru, gan astronomiju un dabaszinātnēm – gan “Mājas Viesim”, gan vēlāk “Pēterburgas Avīzēm”.


Svarīgi!
Par darbu pie tautasdziesmu kārtošanas un sistematizēšanas K. Barons nesaņēma nekādu atlīdzību.

Atsauce:
Literatūra 10. klasei/autoru kolektīvs. -Rīga, Zvaigzne ABC 1991. – 320 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 103. – 126. lpp.