Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārddarināšana Vārddarināšanas termini, vārddarināšanas līdzekļi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārddarināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Radniecīgu vārdu noteikšana
2. Vārddarināšana 2. izziņas līmenis vidēja 0♦ Vārda sastāva noteikšana
3. Vārddarināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Vārdšķiru atkārtojums. Vārdu darināšana ar izskaņu.
4. Vārddarināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lietvārdu darināšana ar izskaņu -ums no darbības vārdiem un īpašības vārdiem
5. Vārddarināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Salikteņu noteikšana tekstā. Salikteņu sastāva noteikšana.
6. Vārddarināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Salikteņu pareizrakstība
7. Vārddarināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pirmatnīgu vārdu, atvasinātu vārdu un salikteņu noteikšana
8. Vārddarināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Darbības vārdu darināšana ar piedēkļiem no lietvārdiem un īpašības vārdiem
9. Vārddarināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Piedēkļa nozīme darbības vārda leksiskajā nozīmē
10. Vārddarināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vārdu darināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārddarināšana 00:00:00 vidēja 6♦ Vārddarināšana, tests