5.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Skaitļa vārdu stilistiskais lietojums
Vairāk par skaitļa vārdu www.uzdevumi.lv.
Skaitļa vārdus var pierakstīt gan ar burtiem, gan cipariem, turklāt, izmantojot ciparus, arī ir divas iespējas – arābu vai romiešu cipari.
 
Pamata skaitļa vārdiKārtas skaitļa vārdi
Arābu cipari
Piemērs:
3
13
33
Arābu cipari
Piemērs:
3.
13.
33.
Romiešu cipari
Piemērs:
III
XIII
XXXIII

Latviešu valodā tradicionāli gada skaitli un datumu parasti pieraksta ar arābu cipariem, bet gadsimtu – visbiežāk ar romiešu cipariem.
Piemērs:
2012. gada 1. septembris.
XXI gadsimts.

Latviešu valodā gadu un datumu var pierakstīt dažādi.
Piemērs:
2012. gada 18. novembrī.
2012 g. 23. dec.
2012. g. 31. XII.
23. 06. 2012.
 
Izrunājot gadskaitli, lietojama nelokāmā forma  tūkstoš.
Piemērs:
1919. gads - tūkstoš deviņi simti deviņpadsmitais gads

Ar pamata skaitļa vārdiem  desmits, simts, miljons, tūkstotis un  miljards  lietvārdus parasti lieto daudzskaitļa ģenitīvā.
Piemērs:
simts grāmatu
desmits bērnu

Daļskaitļus lieto ar lietvārdu ģenitīva formā.
Piemērs:
divas piektdaļas klases
trīs ceturtdaļas ceļa
 
Rakstot decimāldaļskaitļus ar vārdiem, jāatceras, ka vārds  komats  liekams komatos.
Piemērs:
divi, komats, pieci metri auduma
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 20. - 33. lpp.