Teorija

Skaitļa vārdu stilistiskais lietojums
Vairāk par skaitļa vārdu www.uzdevumi.lv.
Skaitļa vārdus var pierakstīt gan ar burtiem, gan cipariem, turklāt, izmantojot ciparus, arī ir divas iespējas – arābu vai romiešu cipari.
 
Pamata skaitļa vārdiKārtas skaitļa vārdi
Arābu cipari
Piemērs:
3
13
33
Arābu cipari
Piemērs:
3.
13.
33.
Romiešu cipari
Piemērs:
III
XIII
XXXIII

Latviešu valodā tradicionāli gada skaitli un datumu parasti pieraksta ar arābu cipariem, bet gadsimtu – visbiežāk ar romiešu cipariem.
Piemērs:
2012. gada 1. septembris.
XXI gadsimts.

Latviešu valodā gadu un datumu var pierakstīt dažādi.
Piemērs:
2012. gada 18. novembrī.
2012 g. 23. dec.
2012. g. 31. XII.
23. 06. 2012.
 
Izrunājot gadskaitli, lietojama nelokāmā forma  tūkstoš.
Piemērs:
1919. gads - tūkstoš deviņi simti deviņpadsmitais gads

Ar pamata skaitļa vārdiem  desmits, simts, miljons, tūkstotis un  miljards  lietvārdus parasti lieto daudzskaitļa ģenitīvā.
Piemērs:
simts grāmatu
desmits bērnu

Daļskaitļus lieto ar lietvārdu ģenitīva formā.
Piemērs:
divas piektdaļas klases
trīs ceturtdaļas ceļa
 
Rakstot decimāldaļskaitļus ar vārdiem, jāatceras, ka vārds  komats  liekams komatos.
Piemērs:
divi, komats, pieci metri auduma
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 20. - 33. lpp.