Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Valodas kultūra

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valodas kultūra Valodas kultūras jēdziens. Stila kļūdu veidi.
2. Leksiski stilistiskās kļūdas Leksiski stilistisko kļūdu veidi.
3. Prievārdu stilistiskais lietojums Prievārda lietojums teikumā (novietojums attiecībā pret piesaistīto vārdu, atrašanās teikumā). Atbilstoša prievārda izvēle.
4. Partikulu stilistiskais lietojums Nolieguma un salīdzinājuma izteikšana, izmantojot partikulas (konstrukciju veidošana, pieturzīmju lietošana). Partikulu pārdaudzums teikumā.
5. Saikļu stilistiskais lietojums Saikļu lietojums teikumā.
6. Lietvārdu stilistiskais lietojums Lietvārdu lietojums teikumā.
7. Īpašības vārdi teikumā Īpašības vārdu lietojums teikumā.
8. Darbības vārdi teikumā Darbības vārdu lietojums teikumā.
9. Apstākļa vārdi teikumā Apstākļa vārdu lietojums teikumā.
10. Skaitļa vārds Skaitļa vārdu lietojums teikumā.
11. Vietniekvārds teikumā Vietniekvārdu lietojums teikumā.
12. Noderīgi Valodas kultūra

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Liekvārdība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Liekvārdības pazīšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
2. Atkārtošanās 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Stilistiski pareiza teikuma izvēle. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
3. Nelabskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nelabskanīgu valodas līdzekļu kombinējuma noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots stilistiski nepareizā teikuma labojums.
4. Barbarismi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Barbarisma noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots barbarisms, tā nozīme un valoda, no kuras vārds aizgūts.
5. Barbarismi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Barbarisma nozīmes noteikšana. Risinājuma soļos dots barbarisms, tā nozīme un valoda, no kuras vārds aizgūts.
6. Leksiski stilistiskās kļūdas 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Leksiski stilistisko kļūdu veida noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots stilistiski nepareizā teikuma labojums un norādīts pieļautās kļūdas veids.
7. Prievārds 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Stilistiski pareiza teikuma izvēle. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
8. Partikula 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Salīdzinājuma veidošana, izmantojot partikulas.
9. Partikula 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nolieguma izteikšana, izmantojot partikulas.
10. Saiklis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pakārtojuma vārda izvēle.
11. Saiklis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saikļu "vai", "jeb", "jebšu" lietojums teikumā.
12. Saiklis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saikļu "tā kā" un "tā ka" lietojums teikumā.
13. Saiklis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pāru saikļu un atkārtoto saikļu atšķiršana.
14. Palīgvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Palīgvārdu lietojuma kļūdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma labojums.
15. Lietvārds 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārda lietojums teikumā.
16. Īpašības vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Īpašības vārda stilistiskais lietojums teikumā.
17. Tiešie un atgriezeniskie verbi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Tiešo un atgriezenisko verbu lietojums teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
18. Pavēles izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas formu veidošana.
19. Pavēles izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nepareizi veidotu verba formu noteikšana rosinājuma teikumos. Risinājuma soļos dots nepareizo verba formu labojums.
20. Vajadzības izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārda locījums aiz darbības vārda vajadzības formas.
21. Īstenības izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes daudzskaitļa 1. personas formas pareizrakstība.
22. Darbības vārds 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Kļūdu noteikšana teikumos ar dažādu darbības vārda izteiksmju formām. Risinājuma soļos dots kļūdainā teikuma labojums.
23. Darbības vārds divdabja formā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lokāmo divdabju noteikto un nenoteikto galotņu lietošana teikumā.
24. Darbības vārds divdabja formā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Divdabja stilistiskā lietojuma kļūdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
25. Apstākļa vārds 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Apstākļa un apstākļa vārda nozīmē lietotu vārdu stilistiskā lietojuma kļūdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
26. Skaitļa vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaitļa vārdu pieraksts ar burtiem.
27. Skaitļa vārds 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Skaitļa vārdu lietojuma kļūdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
28. Vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vietniekvārdu lietojuma kļūdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas kultūra 00:00:00 vidēja 16♦ Valodas kultūras jēdziens. Leksiski stilistiskās kļūdas. Palīgvārdu lietojums teikumā.
2. Valodas kultūra 00:00:00 vidēja 15♦ Patstāvīgo vārdšķiru lietojums teikumā.
3. Valodas kultūra 00:00:00 vidēja 6♦ Stila kļūdu noteikšana un labošana. Īsais raksts.
4. Valodas kultūra 00:00:00 vidēja 6♦ Leksiski stilistiskās kļūdas. Patstāvīgo vārdu un palīgvārdu lietojums teikumā. Īsais raksts.