Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Tekstu veidi (teorija, jēdzieni, piemēri)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Īsais raksts jeb viedoklis Īsā raksta jeb viedokļa pazīmes, kompozīcija, vērtēšanas kritēriji eksāmenā.
2. Domraksts Domrakstu iedalījums pēc satura un formas. Domraksta plānošana, kompozīcija. Domraksta vērtēšanas kritēriji 9. klases latviešu valodas eksāmenā.
3. Intervija Intervija (gatavošanās, norise, publicēšana, kompozīcija)
4. Argumentētā eseja Argumentētas esejas jēdziens, termini, uzbūve, piemērs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īsais raksts jeb viedoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Īsā raksta jeb viedokļa atšķiršana no citiem tekstu veidiem.
2. Domraksta forma un domraksta temats 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Domraksta formas noteikšana pēc domraksta virsraksta. Domraksta temata izpratne
3. Pārsprieduma temats un kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pārsprieduma kompozīcija. Atsevišķu domraksta daļu atbilstība tematam
4. Domraksta valoda 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Domraksta valodas vērtējums (interpunkcija, ortogrāfija)
5. Intervija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Intervijas adresāta, publicēšanas vietas noteikšana pēc intervijas fragmenta satura.