Teorija

Uzdevumi

1. Saziņas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Jēdzieni saziņas tēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Publiskā runa Senajā Grieķijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Publiskās runas nozīme saziņā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Privāta vēstule

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Vēstules adresāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Saziņa. Rakstveida saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Metodiskie materiāli