Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Savrupinājumi 1♦
2. Savrupinājumi 1♦
3. Savrupinājumi 1♦
4. Savrupinājumi 1♦