Uzdevums:

2♦
Uzmanīgi izlasi teikumus!
Atbilstošajās tabulas ailēs izraksti no teikuma savrupinājumu un nosaki tā veidu!
Ja savrupinājums atrodas teikuma beigās, teikuma beigu pieturzīme nav jāizraksta.

Savrupinājuma noteikšanai izmanto apzīmējumus:
APZ – apzīmētāja vai apzīmētāja grupas savrupinājums;
APST – apstākļa savrupinājums;
D – divdabja teiciens.
DG – plašāka obligāti savrupināma grupa ar divdabi pamatā.
P - pielikuma vai pielikuma grupas savrupinājums.
 
Ievēro!
Saīsinājumos lietoti lielie burti.
 
TEIKUMS
SAVRUPINĀJUMS
SAVRUPINĀJUMS
VEIDS
1637. gadā Pjērs de Fermā izdarīja varenu atklājumu, kuru vēlāk nosauca par Fermā dižo teorēmu, saprotot, ka to pierādīt ir gandrīz neiespējami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avots:
Palīgs latviešu valodā 9. un 10. klasei/Inese Plaude. – Rīga: Pētergailis, 2004. –136. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 57.-58.lpp.

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: