Teorija

Uzdevumi

1. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Šķirklis vārdnīcā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Vārda tiešā un pārnestā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Vārda stilistiskā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Vārda emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
8. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Antonīmi un sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Sinonīmu, antonīmu un homonīmu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

3♦
13. Sinonīmu, antonīmu un homonīmu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Homonīmi un homoformas

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
15. Svešvārdu nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Sinonīmi svešvārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Vecvārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Vecvārdu iedalījuma grupas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Frazeoloģismu nozīmes izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
20. Frazeoloģisma nozīmes izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
21. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
22. Frazeoloģismu nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
23. Jēdzienu izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Metodiskie materiāli