Teorija

Uzdevumi

1. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Šķirklis vārdnīcā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Vārda tiešā un pārnestā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vārda stilistiskā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Vārda emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Antonīmi un sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Sinonīmu, antonīmu un homonīmu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Sinonīmu, antonīmu un homonīmu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Homonīmi un homoformas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Svešvārdu nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Sinonīmi svešvārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Vecvārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Vecvārdu iedalījuma grupas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Frazeoloģismu nozīmes izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Frazeoloģisma nozīmes izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

6
21. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Frazeoloģismu nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Jēdzienu izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Metodiskie materiāli