Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Jaukts salikts teikums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jaukts salikts teikums Jaukta salikta teikuma uzbūve un pieturzīmju lietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma neatkarīgās daļas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Teikuma neatkarīgo daļu noteikšana. Risinājuma soļos dotas teikuma neatkarīgās daļas, kā arī jaukta salikta teikuma kopīgās pazīmes ar citiem salktiem teikumiem.
2. JST jēdziens un pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jaukta salikta teikuma jēdziena un uzbūves izpratne. Risinājuma soļos definējumiem doti piemēri.
3. JST shēma 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Jaukta salikta teikuma shēmas pazīšana. Risinājuma soļos dots piemērs jaukta salikta teikuma shēmai un skaidrojums atsevišķu pieturzīmju lietojumam teikumā.
4. Palīgteikuma ievadītājvārds 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pakārtojuma vārda noteikšana. Risinājuma soļos dots teikuma palīgteikums, pakārtojuma vārds, kas ievada doto teikumu, un pakārtojuma vārda vārdšķira.
5. Saistītājvārdu uzdevums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saistītājvārdu uzdevuma teikumā noteikšana. Risinājuma soļos doti saistāmie elementi.
6. JST pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Teikuma uzbūves noteikšana, atšķirot jauktu saliktu teikumu no citas uzbūves teikumiem. Risinājuma soļos dots dažādas uzbūves teikumu definējums un uzbūve varianta teikumam.
7. JST pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Teikuma uzbūves noteikšana, atšķirot jauktu saliktu teikumu no citas uzbūves teikumiem. Risinājuma soļos dota uzbūve katram varianta teikumam.
8. JST tekstā 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Jaukta salikta teikuma pazīšana tekstā. Risinājuma soļos dota katra teikuma uzbūve.
9. Pieturzīmes JST 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Pieturzīmju lietojuma novērtējums jauktā saliktā teikumā. Risinājuma soļos dots kļūdaino teikumu pareizais variants un pieļautās kļūdas skaidrojums.
10. Pieturzīmes JST 2. izziņas līmenis vidēja 8♦ Pieturzīmju lietojuma kļūdas noteikšana. Risinājuma soļos dots kļūdainā teikuma labojums.
11. Pieturzīmes JST 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pieturzīmju likšana jauktā saliktā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma shēma.
12. Pieturzīmes JST 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Pieturzīmju likšana jauktā saliktā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma shēma un sarežģītāko pieturzīmju lietojuma skaidrojums.
13. JST uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Jaukta salikta teikuma daļu savstarpējo attiecību noteikšana. Risinājuma soļos dotas katra teikuma neatkarīgās un atkarīgās teikuma daļas.
14. JST daļu savstarpējais saistījums 2. izziņas līmenis augsta 6♦ Jaukta salikta teikuma daļu savstarpējā saistījuma noteikšana. Risinājuma soļos dota katra teikuma shēma. Shēmā norādīti tie teikuma locekļi, kurus citā teikuma daļā paskaidro palīgteikumi (saistījuma bultas, jautājumi).
15. JST shēma 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Shēmai atbilstoša teikuma noteikšana. Risinājuma soļos dots teikums un tam atbilstošā shēma.
16. Pieturzīmes JST 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Pieturzīmju lietojums jauktā saliktā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma grafiskais attēls un skaidrojums atsevišķu sintaktisku konstrukciju atdalīšanai no pārējās teikuma daļas.
17. Pieturzīmes JST 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Kļūdas noteikšana pieturzīmju lietojumā jauktā saliktā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma shēma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukta salikta teikuma uzbūve 00:00:00 vidēja 8♦ Jaukta salikta teikuma uzbūve, jēdzieni, teikuma daļu savstarpējais saistījums.
2. Jaukta salikta teikuma pazīšana 00:00:00 vidēja 11♦ Jaukta salikta teikuma atšķiršana no citas uzbūves teikumiem.
3. Pieturzīmes JST 00:00:00 vidēja 16♦ Pieturzīmju lietojums jauktā saliktā teikumā.
4. JST shēma 00:00:00 vidēja 18♦ Jaukta salikta teikuma grafiskais attēls.