Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas. 1♦
2. Skaņu iedalījuma grupas. 3♦
3. Vārdi ar skaņu pārmaiņām. 1♦
4. Skaņas. Skaņu pārmaiņas. 1♦
5. Skaņas. Skaņu pārmaiņas. 1♦