Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Fonētika
3. Fonētika. Ievads. (Prezentācija) Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu ''Fonētika''. Materiāls paredzēts jēdzienu "fonētika", "skaņa", "burts", "alfabēts" apguvei.
4. Šaurā un platā patskaņa e, ē lietošanas pozicionālie nosacījumi (Prezentācija) Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu ''Fonētika'' (šaurā un patā e, ē izcelšanās un lietošanas pozicionālie nosacījumi)
5. Šaurā un platā patskaņa e, ē lietošanas nepozicionālie nosacījumi (Prezentācija) Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu ''Fonētika'' (šaurā un patā e, ē izcelšanās un lietošanas nepozicionālie nosacījumi)
6. Pozicionālās skaņu pārmaiņas (Prezentācija) Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Fonētika" (pozicionālās skaņu pārmaiņas, fonētiskā transkripcija)
7. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas (Prezentācija) Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Fonētika" (vēsturiskās skaņu pārmaiņas, vēsturiskais līdzskaņa zudums)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaņu iedalījums. Skaņu pārmaiņas Skaņu iedalījums (patskaņi, divskaņi, līdzskaņi). Skaņa un burts. Skaņu pārmaiņas (pozicionālās un vēsturiskās skaņu pārmaiņas, vēsturiskais līdzskaņa zudums).
2. Šaurā un platā e, ē skaņa Šaurā un platā e, ē lietošanas pozicionālie un nepozicionālie nosacījumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņas un burta jēdziens. 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Skaņu un burtu skaita noteikšana vārdos.
2. Skaņu iedalījuma grupas. 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Dažādu skaņu noteikšana vārdos.
3. Pozicionālās skaņu pārmaiņas. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pozicionālo skaņu pārmaiņu noteikšana vārdos.
4. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vēsturisko skaņu pārmaiņu noteikšana.
5. Šaurā un platā e, ē skaņa. 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Šaurās un platās e, ē skaņas noteikšana.
6. Vārdi ar skaņu pārmaiņām. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pareizrakstība vārdos ar dažādām skaņu pārmaiņām.
7. Skaņas. Skaņu pārmaiņas. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zināšanu un prasmju pārbaude par fonētikas tēmu.
8. Skaņas. Skaņu pārmaiņas. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zināšanu un prasmju pārbaude par fonētikas tēmu.
9. Skaņas. Skaņu pārmaiņas. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zināšanu un prasmju pārbaude par fonētikas tēmu.
10. Vārda sadalīšana zilbēs 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Vārda sadalīšana zilbēs (divzilbīgi, trīszilbīgi un četrzilbīgi vārdi).
11. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaņu pārmaiņu saskatīšana vārdā.
12. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Pozicionālo skaņu pārmaiņu balsīguma ziņā saskatīšana vārdā.
13. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Pozicionālo skaņu pārmaiņu (pozicionālas afrikātas, pozicionāla divskaņa) saskatīšana vārdā.
14. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vēsturisko skaņu pārmaiņu noteikšana.
15. Skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vēsturisko un pozicionālo skaņu pārmaiņu atšķiršana.
16. Skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vēsturisko un pozicionālo skaņu pārmaiņu atšķiršana.
17. Skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Vēsturisko un pozicionālo skaņu pārmaiņu atšķiršana.
18. Šaurā un platā e, ē skaņa 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Šaurās un platās e, ē skaņas noteikšana vārdos.
19. Šaurā un platā e, ē skaņa 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Šaurās un platās e, ē skaņas un to rašanās pamatojuma noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zināšanu pārbaudes tests 00:00:00 vidēja 7♦
2. Fonētika 00:00:00 vidēja 13♦ Skaņas un burta jēdziens. Šaurā un platā e, ē skaņa. Skaņu pārmaiņas. Vārda fonētiskā analīze.