Teorija

Noderīgi

1. Vispārīgi par vietniekvārdu - http://valoda.ailab.lv

2. Vietniekvārds - wikipedia

3. Vingrinājums - uzd

4. Personu vietniekvārdi - personu

5. Norādāmie vietniekvārdi - norādāmie

6. Piederības vietniekvārdi - piederības

7. Attieksmes vietniekvārdi - attieksmes

8. Jautājamie vietniekvārdi - jautājamie

9. Noliegtie vietniekvārdi - noliegtie

10. Vietniekvārdu morfoloģiskā analīze - analīze

11. Vietniekvārdu locīšana un pareizrakstība - letonika.lv