Teorija

Vietniekvārdu iedalījums

Personas vietniekvārdi – nosauc personas, kas piedalās runas situācijā
es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas
Atgriezeniskais vietniekvārds – norāda, ka darbība vērsta uz pašu darītāju
sevis
Piederības vietniekvārds – norāda uz piederību kādai personai
mans, mana, tavs, tava, savs, sava
Norādāmie vietniekvārdi – norāda uz priekšmetiem, dzīvām būtnēm vai to pazīmēm
šis, šī, tas, tā, šāds, šāda, tāds, tāda, viņš, viņa
Jautājamie vietniekvārdi – ievada jautājuma teikumu
kas, kurš, kura, kāds, kāda
Attieksmes vietniekvārdi – ievada palīgteikumu
kas, kurš, kura, kāds, kāda
Nenoteiktie vietniekvārdi – norāda uz nepazīstamiem priekšmetiem, dzīvām būtnēm vai to nenoteiktām pazīmēm
kas, kurš, kāds, dažs, cits, kaut kas, kaut kāds, kaut kurš, diez(in) kas, diez(in) kāds, diez(in) kurš, nez(in) kas, nez(in) kurš, nez(in) kāds, dažs labs, viens otrs, jebkas, jebkurš, jebkāds
Noteiktie vietniekvārdi – norāda uz priekšmetiem vai dzīvām būtnēm kā uz kaut ko noteiktu un pazīstamu
katrs, katra, ikkatrs, ikkatra, ikkurš, ikkura, ikviens, ikviena, viss, abi, abas, pats, pati
Noliegtie vietniekvārdi – norāda uz noliegumu
nekas, nekāds, nekāda, neviens, neviena

Atsauce:
Latviešu valoda 7.klasei/Vēsma Veckāgana: Lielvārds, 2006. – 224 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 104.lpp.
http://www.liis.lv/latval/morfol/vietniekv.htm