Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Valodas termini 1♦
2. Valodas termini 1♦
3. Teksta tipi 1♦
4. Teksta kompozīcija un sižets 1♦
5. Teksta tipa noteikšana 1♦
6. Teksta rediģēšana 1♦