Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Pieturzīmes saliktā teikumā 1♦
2. Palīgteikumu tipi 1♦
3. Palīgteikuma noteikšana 2♦
4. Frazeoloģismi 1♦
5. Teikuma analīze 3♦