Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Salikta teikuma veidi 1♦
2. Pieturzīmes saliktā teikumā 1♦
3. Saikļi teikumā 1♦
4. Pieturzīmes teikumā 1♦
5. Pieturzīmes saliktā teikumā 1♦
6. Salikta teikuma daļas 2♦