Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Salikta teikuma jēdziens Priekšstats par saliktu teikumu
2. Salikts pakārtots teikums Palīgteikumu tipi
3. Ka un kad teikumā Vārdu "ka" un "kad" lietošana saliktā pakārtotā teikumā
4. Pieturzīmes saliktā teikumā Pieturzīmju lietojums saliktā sakārtotā un saliktā pakārtotā teikumā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ka un kad lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saikļa "ka" un apstākļa vārda "kad" lietojums saikļa nozīmē.
2. Salikta teikuma veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saliktu teikumu veidu noteikšana
3. Saikļi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Teikuma turpinājums, izvēloties palīgteikumu ar saturiski atbilstošu pakārtojuma vārdu.
4. Pieturzīmes teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pieturzīmju lietojums vienkārša un saliktā teikumā
5. Salikta teikuma daļas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Salikta teikuma daļu saistīšanas līdzekļi
6. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pieturzīmju lietojums saliktā teikumā
7. Palīgteikumu tipi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ palīgteikumu tipu noteikšana
8. Palīgteikuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Palīgteikuma un tā tipa noteikšana teikumā
9. Frazeoloģismi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Frazeoloģisma atbilstošs skaidrojums
10. Palīgteikuma atšķiršana no virsteikuma 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
11. Palīgteikuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Noteikt palīgteikuma tipu teikumā
12. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Pieturzīmes saliktā teikumā
13. Salikts teikums 2. izziņas līmenis augsta 12♦ Pieturzīmes saliktā teikumā. Teikuma gramatisko centru noteikšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikts teikums 00:00:00 vidēja 7♦ Salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums
2. Pieturzīmes teikumā 00:00:00 vidēja 2♦ Pieturzīmju pareizs lietojums teikumā, kurā ir arī iesprauduma vārdi.
3. Salikts teikums 00:00:00 vidēja 8♦ Salikta teikuma pareizrakstība
4. Salikts pakārtots teikums 00:00:00 vidēja 4♦ Salikts pakārtots teikums