Teorija

Uzdevumi

1. Ka un kad lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Salikta teikuma veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Saikļi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Pieturzīmes teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Salikta teikuma daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Palīgteikumu tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Palīgteikuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Palīgteikuma atšķiršana no virsteikuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Palīgteikuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
13. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: augsta

12♦

Testi

1. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Pieturzīmes teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
4. Salikts pakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli